Όροι και προϋποθέσεις


Προσωπικά στοιχεία Χρηστών.
Κατά τη διαδικασία εγγραφής ως μέλη στις υπηρεσίες του FOODSPOT, θα ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η ακρίβεια των στοιχείων θα εξασφαλίζεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας του FOODSPOT με τον χρήστη.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού, θα ζητηθεί από το χρήστη να ορίσει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και ένα όνομα χρήστη (user name). Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού τους ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης και γενικότερα μέσω του λογαριασμού τους (user account) και οφείλουν να δείχνουν ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. Το FOODSPOT.gr συνιστά στους χρήστες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του Foodspot και του κωδικού πρόσβασης σε αυτές από τρίτα πρόσωπα. Το FOODSPOT.gr έχει θέσει στη διάθεση των χρηστών του λειτουργία, μέσω της οποίας μπορούν οι χρήστες να προβαίνουν οποτεδήποτε επιθυμούν σε αλλαγή του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password). Επίσης το Foodspot συνιστά στους χρήστες του να απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης (password) και να αποφεύγουν την αναγραφή του σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση δε που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση -για τη δική τους πρωτίστως εξασφάλιση- να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής τους και ταυτόχρονα να ενημερώνουν αμελλητί την Foodspot Επισημαίνεται, ότι μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού μέλους (member account) από κάποιον χρήστη, δεν είναι δυνατή η διαγραφή του λογαριασμού αλλά μόνο η αδρανοποίησή του για λόγους ασφαλείας.

Τέλος το FOODSPOT.gr συνιστά στους χρήστες του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε "έξοδο" (Logout) από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης των υπηρεσιών του Foodspot, για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους.

Το FOODSPOT.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.

Προς αποφυγήν οιασδήποτε σύγχυσης των επισκεπτών-χρηστών του, το FOODSPOT απαγορεύει την επιλογή και χρήση ονόματος χρήστη (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιο χρήστη με υπηρεσίες του FOODSPOT ή με κάποιον διαχειριστή του.

Ως παραδείγματα τέτοιων ονομάτων ενδεικτικά αναφέρονται τα username: admIn, administrator_, clubs_, WEBmaster κτλ καθώς οι λογαριασμοί ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτής της μορφής θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως λογαριασμοί που τους χειρίζεται το FOODSPOT.

To FOODSPOT διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το χρήστη.

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του FOODSPOT θα παραμείνουν αποκλειστικά για χρήση του FOODSPOT και δεν θα δωθούν ούτε θα παραχωρηθούν ποτέ σε τρίτους κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες ή συμφωνίες.

Καταχώρηση:

Η δωρεάν καταχώρηση των καταστημάτων στο FOODSPOT.gr γίνεται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ή απο τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων μέσα απο την online φόρμα εγγραφής.

Η αναλυτική καταχώρηση γίνεται απο εξεικευμένα μέλη του FOODSPOT  μετά απο προσωπική επικοινωνία και αποδοχή της συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος για το συμφνηθέν ποσό αμοιβης. Η διάρκεια αναλυτικής καταχώρησης είναι ένα έτος απο την ημέρα εμφάνισης της καταχώρησης στο FOODSPOT.

Με την καταχώρηση γίνονται αυτόματα αποδεκτοί όλοι οι όροι χρήσης της σελίδας.  Αν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης και επιθυμειτε την αφαίρεση της καταχώρησης του καταστήματος σας απο τον κατάλογο του FOODSPOT, μπορείτε να επικοινωνωνήσετε μαζί μας για να διαγραφεί η καταχώρηση σας. Αν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης και επιθυμείτε να καταχωρηθείτε στον κατάλογό μας, επικοινωνήστε μαζί μας.



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πνευματικά Δικαιώματα

Η ιστοσελίδα FOODSPOT.gr είναι κατοχυρωμένη και περιέχει υλικό, εμπορικά σήματα και λοιπές ιδιόκτητες πληροφορίες τα οποίο προστατεύεται από το σχετικό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993, η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή (ολική, μερική ή περιληπτική), ή κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση των περιεχομένων και του σχεδιασμού της ιστοσελίδας, του κείμενου, των γραφικών και οτιδήποτε περιέχεται σε αυτή καθώς αποτελεί ιδιοκτησία του Foodspot.gr. To foodspot διατηρεί κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος site και απαγαγορέυει τα ανωτέρω άνευ προηγούμενης έγγραφης άδειας της διεύθυνσης του.